به لئولایت خوش آمدید

به نام خداوندی که به انسان علم آموخت تا از آن برای خدمت به خلقش استفاده کند.

گروهی از دانش آموخته های نخبه گرد هم آمدند تا محصولاتی را طراحی و تولید کنند که در خور شان و شخصیت یک ایرانی باشد.

برآنیم تا همواره تا زمان بقای عمر افراد حاضر در این مجموعه محصولاتی با کیفیت جهانی برای همه خودرو سوارهای ایرانی طراحی و تولید کنیم.

ما نیامدیم در مدت زمانی کوتاه برویم

آمده ایم تا بمانیم و به همه ثابت کنیم ایرانی لایق بهترین هاست.

تولید یک کتاب چهار فصلی برای لئولایت می باشد.

فصل اول کیفیت

فصل دوم ضمانت

فصل سوم خدمات پس از فروش

سود و منفعت در درجه چهارم این کتاب است. سودی که همواره برای تولیدمحصولات جدید و خدمات هرچه بهتر به مردم ایران زمین سرمایه گذاری می شود.

سودی که برای آرامش خیال مشتری گرامی سرمایه گذاری می شود.

به مانند پزشکی که سوگند یاد کرد تا ناجی جان هزاران انسان باشد، سوگند یاد میکنیم که تا جان در بدن داریم برای هر آنچه پیشتر یاد کردیم و برای آبادانی این سرزمین تلاش کنیم.

در کنار شما هستیم تا زمانی که هستیم.

گروه صنعتی لئولایت