سنسور نور و باران خودرو

سنسور نور و باران خودرو   سنسور نور و باران خودرو آپشنی خاص و بسیار کابردی برای خودرو این محصول از دو بخش سنسور نور و سنسور باران تشکیل شده است. وجه تمایز این سنسور با دیگر محصولات مشابه در آن است که سنسور نور آن دو مرحله ای می باشد، به این صورت که با توجه به کاهش نور …

بیشتر بخوانید ...